Privacyverklaring van de vereniging

Zondag, 30 september 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit artikel behandelen we het onderwerp: de privacyverklaring.Privacy vereniging: de privacyverklaring

Waarom een privacyverklaring?
Als vereniging zijn we verplicht om betrokkenen en leden te informeren over de manier waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Deze informatie komt in een zogeheten privacyverklaring. 

De Hengelvisserijvereniging "Assen" kent onderstaande privacyverklaring: