Privacyverklaring HvvAPrivacy vereniging: de privacyverklaring

Waarom een privacyverklaring?
Als vereniging zijn we verplicht om betrokkenen en leden te informeren over de manier waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Deze informatie komt in een zogeheten privacyverklaring. 

De Hengelvisserijvereniging "Assen" kent onderstaande privacyverklaring: