JeugdcommissieWe hebben als vereniging het voornemen om een jeugdcommissie op te richten.


De jeugd heeft de toekomst wordt wel eens gezegd. De Hengelvisserijvereniging ,,Assen" begrijpt dat het belangrijk is om jeugdige vissers enthousiast te krijgen voor het sportvissen. Sportvissen is namelijk méér dan alleen vissen. Kernwaarden als 'respect voor de natuur en omgeving' en 'een gezond leefmilieu' worden met de normen 'je troep opruimen' en 'vis netjes terugzetten' graag aan onze toekomst overgedragen!
Uiteraard kunnen wij de oprichting van een jeugdcommissie niet alleen realiseren.

Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die willen meedoen (denken/praten/doen) t.a.v. de jeugd voor de komende jaren, denkend aan vis cursussen voor de jeugd, gezamenlijk met de jeugd gaan vissen, de begeleiding aan het water, het helpen bij de jongste vissers, zijn onderdeel hiervan, of andere ideeën zijn van harte welkom.

Wilt u meehelpen?

U kunt zich als vrijwilliger opgeven bij de voorzitter,

dhr. P. Selles: 0592-341799

Email:  pieterselles59@kpnmail.nl


Het Bestuur