Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Aanschaf Vispas/Vergunningen


VISPAS

Er zijn verschillende soorten VISpassen verkrijgbaar, maar hoe weet je nu welke VISpas voor u de juiste VISpas is:                       

Doe de VISpas Check en klik op onderstaand LOGO

                                                                    


Op het gebied van visdocumenten is er in 2007 het nodige veranderd. De Sportvisakte en Grote Vergunning zijn verdwenen en daarvoor zijn drie documenten terug: de VISpas, jeugdVISpas en kleine VISpas.

 • VISpas.                                                                                                                                                                                                                             
  Als sportvisser heb je nog maar een document nodig om te mogen vissen. Als aangesloten sportvisser wordt de Grote Vergunning samengevoegd met de Sportvisakte tot de VISpas.
  De VISpas wordt alleen uitgegeven aan leden van hengelsportverenigingen.
  Met de VISpas kunt u vissen in het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren met twee hengels en op roofvis. In de "Lijst van Viswateren" staan alle viswateren genoemd.  
 • Kleine Vispas
 • Voor de sportvisser die nu alleen met de Sportvisakte vist komt er een vervangend document, de kleine Vispas. Met de kleine VISpas mag met 1 hengel en beperkte aassoorten in een beperkt aantal wateren worden gevist. (openbare wateren).

Ledenservice HSF Groningen Drenthe

Het Bestuur is vanaf het jaar 2013 gaan samenwerken met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe omtrent de betaling van de contributie en VISpas!!!! Het Bestuur heeft hiertoe besloten, omdat er veel handelingen voor de vereniging hiermee komen te vervallen en dit veel tijd en dubbel werk bespaart.
Voor alle vragen omtrent uw Vispas, contributie(betaling) dient u daarom contact op te nemen met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe:
Telefoon: 0592-542890.


Wat houdt dit in voor u als lid:

Dit betekent dat u de acceptgiro voor het betalen van de jaarlijkse contributie en VISpas, rechtstreeks krijgt toegezonden van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe.

In oktober/ begin november krijgt u een acceptgiro toegezonden van de Federatie en als u deze betaald stuurt de Federatie automatisch de VISpas/ vergunningen naar u op.

Betaalt u na 1 februari van het nieuwe visjaar, dan dient u eerst een Voorlopig bewijs van lidmaatschap aan te schaffen.

-    BETAAL OP TIJD , ZO VOORKOMT U EXTRA KOSTEN!


U kunt ook betalen middels een automatische machtiging. Dit zal ook verder worden verzorgd door de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe; bij automatische incasso schrijft de Federatie elk jaar in de maand november het bedrag af van uw rekening en stuurt de Vispas/ vergunningen vervolgens naar u op.


Aanvragen VISpas/ Aanmelden als (nieuw) lid)

U dient eerst een Voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas aan te schaffen, voor verkrijging van een VISpas. Deze dient duidelijk en volledig te worden ingevuld,  Dit Voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas is één maand geldig, na ingevulde datum. Binnen die tijd wordt de VISpas aangemaakt en aan u toegezonden.

Het boekje “Landelijke Lijst van Viswateren” ontvangt u meteen als u het Voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas koopt en invult.

De VISpas heeft het formaat van een bankpasje. Het boekje is groter. Deze Landelijke Lijst van Viswateren geeft aan waar, en met welke VISpas men vissen mag.

Met de VISpas kan de sportvisser vissen in een groot deel van de openbare wateren van de Nederlandse binnenwateren met twee hengels en op roofvis. Dit boekje dient men, als men gaat vissen, samen met de VISpas te kunnen tonen bij controle.


Aanschaffen VISpas

De Voorlopige Vispas  is onder contante betaling direct verkrijgbaar bij: 
 1. Tuincentrum GroenRijk, Hoofdvaartsweg 104, 9406 XD Assen

Na aanschaf bent u gelijk lid van de Hengelvisserijvereniging ,,Assen"
Prijs Voorlopige Vispas (VLB) bedraagt €35,00.

Online via DEZE LINK kunt u de Vispas ook aanschaffen. Dan betaalt u € 30,00.
De Voorlopige Vispas is 1 maand geldig. Binnen deze maand krijgt u de definitieve VISpas thuis gezonden.

JeugdVISpas 

Is een jeugdige visser op 1 januari 13 jaar of jonger dan heeft hij/zij de jeugdVISpas nodig. Is de sportvisser op 1 januari 14 jaar dan heeft hij/zij de VISpas nodig. Met de JeugdVISpas mag met 2 hengels worden gevist en op roofvis.
De jeugd (t/m 13 jaar) heeft geen jeugdVISpas nodig wanneer ze onder begeleiding van een volwassene met een geldige vergunning van de visrechthebbende vist met 1 hengel.  Subleden;

Als u al lid bent van een andere hengelsportvereniging, welke aangesloten is bij de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, bent u daar hoofdlid.
Als u sublid wilt worden van onze vereniging, schaft u eerst de Vispas aan.

De kosten hiervoor bedragen  € 35,00.
Het sublidmaatschap van de Hengelvisserijvereniging ,,Assen" kost echter € 13,00.   

Het bedrag dat extra is betaald minus de administratieve kosten wordt door de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe teruggestort.

Als sublid krijgt u het Bewijs van Lidmaatschap tevens Vergunning van de Hengelvisserijvereniging ,,Assen" en van de Federatie krijgt u de Extra Vispas thuis gezonden.

Als sublid kunt u meedoen aan de viswedstrijden, welke door onze vereniging worden georganiseerd.

Het bedrag  van € 35,00 geldt alleen voor het eerste jaar. Daarna krijgt u voor de volgende jaren elk najaar de acceptgiro van € 13,00.                                                                            


Vijververgunning

Als u over een vijververgunnng wilt beschikken, kunt u deze eveneens verkrijgen bij:
 1. Tuincentrum GroenRijk, Hoofdvaartsweg 104, 9406 XD Assen

U mag dan alleen vissen in de vijvers van de gemeente Assen.


Nachtvispas en/of 3e hengelvisvergunning 

Nachtvissen is het gehele jaar verboden. Alleen met de Nachtvispas   in combinatie met de Vispas van de Federatie mag u van 2 uur na zonsondergang tot  2 uur na zonsopkomst vissen. 

Wilt u een Nachtvispas en/of 3e Hengelvisvergunning aanschaffen:

                                            


Binnen de bebouwde kommen is het nachtvissen niet toegestaan!!


 1. De Nachtvispas kost € 10,-.
 2. Wilt u met 3 hengels vissen dan kost de 3e Hengelvergunning € 25,00
                                                                                                                                         


LET OP: Bent u verhuist of gaat u binnenkort verhuizen?  Vergeet niet uw adreswijziging aan de ledenadministratie door te geven:   klik hier