Viswateren van de vereniging

Hvv. Assen is huurder van het visrecht van de volgende viswateren.


Asser Wijk,    aanvangende nabij de Drentsche Hoofdvaart tot de grens met de gemeente Tynaarlo. 


De vijvers en grachten   gelegen in de gemeente Assen, uitgezonderd de Oude en Nieuwe vijver in het Asserbos, het water op en nabij de begraafplaats de Boskamp.


Het Havenkanaal,  vanaf de Industrieweg tot waar dit kanaal uitkomt in het omgelegde Noord-Willemskanaal en voor het gedeelte Lonerbrug tot het Noord-Willemskanaal alleen vanaf de vissteigers.

Uiteraard gelden voor het vissen in bovengenoemde wateren verschillende regels. Lees daarom uw vergunning goed door en houdt u aan de voorwaarden genoemd bij de Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen.

Enkele belangrijke regels zijn o.a.

Met uitzondering van het Noord-Willemskanaal, de Baggelhuizerplas en de vissteigers in het Havenkanaal is het nachtvissen in alle wateren verboden. Nachtvissen is alleen toegsstaan met de Nachtvispas.

Het is verboden om meer dan een snoek in zijn bezit te hebben en per dag meer dan een snoek mee te nemen.

Graskarper moet na de vangst onmiddellijk in hetzelfde water worden teruggezet.

In de genoemde wateren is de zogenaamde rally- en vrije visserij verboden (vormen van visserij waarbij de gevangen vissen uitsluitend worden meegenomen ter bepaling van de vangstmeting).

Gaat u in een van de bovengenoemde wateren vissen lees dan eerst uw vergunning goed door of er nog meer regels gelden.