Statuten

Het bestuur heeft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement die jaren geleden notarieel zijn vastgelegd doorgenomen en aangepast Deze statuten zijn op 20 oktober 2016 door de secretaris van onze vereniging ondertekend en door notaris van de Pelt uit Assen bekrachtigd.

Hierbij de nieuwe statuten die met ingang van heden voor onze vereniging gelden.
Klik op LOGO  voor de Statuten (in PDF)