Reglementen viswedstrijden

Wedstrijdreglement hvv Assen.


Dit wedstrijdreglement geldt voor alle door hvv Assen georganiseerde wedstrijden, zoals clubwedstrijd, koppelwedstrijd, competitie wedstrijden. 

 • Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden die worden georganiseerd door de Hengelvisserijverenging ,,Assen'', (Club, Koppel en Competitie wedstrijden).
 • De wedstrijdleiding bestaat uit wedstrijdcommissieleden van de Hengelvisserijvereniging ,,Assen''.
 • Er zal worden gevist op STEKNUMMERS, in 2 VAKKEN en op GEWICHT.
 • De toekenning van de steknummers geschiedt door loting. De loting wordt voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdcommissie gedaan.
 • De afstand tussen de steknummers bedraagt minimaal 25 meter. Het is verboden om verder dan 1,5 meter ter weerszijden van het steknummer plaats te nemen. Van iedere visser wordt verwacht dat deze recht voor zich uit gaat vissen.
 •  De wedstrijdcommissie geeft het sein dat men naar het steknummer mag gaan. Er mag direct worden begonnen met de voorbereidingen (hengel optuigen, peilen e.d.). Men mag nog niet voeren of vissen dus ook geen cupset in het water of boven het water! (Wachten tot het beginsignaal).  
 • Na een door de wedstrijdcommissie te geven signaal mag er worden begonnen met voeren en vissen. Gebruik katapult is voor eigen risico. Het is verboden om te voeren met de Feeder of Winckle Picker als er nog met de vaste hengel wordt gevist of andersom. Er mag zich slechts één hengel boven het water bevinden. Vissen en/of voeren met gekleurde maden, verse de vase is verboden. Het is tevens verboden om dit op de visstek aanwezig te hebben. Het gebruik van zogenaamde viszoekers is verboden.
 • Iedere deelnemer blijft bij zijn steknummer. De gevangen vissen mogen uitsluitend in een voldoende groot bewaarnet ter weging worden aangeboden (2 meter of langer). Voor alle vissoorten wordt geen minimummaat vastgesteld. (PALING, SNOEK, SNOEKBAARS en GRASKARPER) tellen niet mee, deze moeten direct worden terug gezet. Zoniet, heeft dit diskwalificatie tot gevolg. De deelnemer doet aan de wedstrijden mee, geheel voor eigen risico!
 • Puntentelling voor de competitie, de als 1e geplaatste deelnemer krijgt per vak 1 punt. De overige deelnemers krijgen respectievelijk de volgende punten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wanneer een visser niets vangt krijgt deze 20 punten is deze afwezig dan 25 punten.
 • Het is niet toegestaan met de auto mee te rijden bij wegen van de gevangen vis!
 • Ieder deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie op te volgen.
 • De wedstrijdcommissie is bevoegd bij ONWEER de wedstrijd te onderbreken of te staken. Indien de wedstrijd definitief wordt gestaakt gelden de vangsten als er minimaal 1 uur is gevist. 
 • De Wedstrijdleiding is bevoegd van het wedstrijdreglement af te wijken maar zal dit voor aanvang van de wedstrijd meedelen.
 • Geschillen van welke aard ook en waar het wedstrijdreglement niet in voorziet zal worden geregeld door de wedstrijdcommissie. De uitspraak van de wedstrijdcommissie is bindend.
 • De Deelnemer dient op eigen naam in het bezit te zijn van een geldige VISPAS van de Hengelvisserijvereniging Assen.
 • De vereniging is gevrijwaard voor eventuele schade welke wordt opgelopen/gemaakt Voor, Tijdens of Na de wedstrijd.